Co To Jest KOTWA CHEMICZNA?

Zasada Działania

Zasada działań Kotew chemicznych opiera się na zasadzie adhezji, czyli łączenia dwóch substancji. Czynnikiem kotwiącym jest masa żywiczna, która uzyskuje sporą twardość oraz trwałość przylegania do powierzchni wewnętrznych otworów i powierzchni mocowanych elementów kotwiących. Siły kotwiące masę z podłożem występują również w miejscach zazębień kształtowych, gdzie dochodzi do wiązań kształtowych pomiędzy żywicą a mikrocząsteczkami na ściankach mikroszczelin otworu. Pojawiają się także zamocowania klinowe które powstają na styku utwardzonej żywicy i elementu kotwionego, które przeciwdziałają jego wysunięciu z otworu. By zwiększyć efekt klinowania ścianki otworu mogą być odpowiednio kształtowane by uniemożliwić wyrwanie mocowanych prętów gwintowanych czy żebrowanych prętów zbrojeniowych.

Dozowniki do Iniekcji Mieszacz Żywicy i Przedłużka Mieszacza Zaprawa Wiążąca
Dozowniki do Iniekcji Mieszacz Żywicy i Przedłużka Mieszacza Zaprawa Wiążąca

Wytrzymałość kotwień chemicznych uzależniona jest od wytrzymałości podłoża i odporności kotwionego elementu na różnego rodzaju obciążenia destrukcyjne wynikające z warunków eksploatacyjnych.


Kotwy chemiczne nie wprowadzają naprężeń do podłoża w momencie kotwienia Kotwy chemiczne mogą być używane w trakcie budowy nowych domów oraz podczas remontu starych, w których podłoże bywa bardzo zniszczone.

Są przeznaczone do wykonania zamocowań w podłożach pełnych (beton), pełnych słabych (na przykład cegła, beton komórkowy) oraz w podłożach z pustkami (na przykład cegła dziurawka, pustaki). Mocowania chemiczne można stosować blisko krawędzi podłoża bez narażenia na jego zniszczenie, czy oderwanie. Systemy kotwień chemicznych stosowane są w budownictwie podziemnym i naziemnym do konstrukcji budynków również po drogownictwie i mostownictwie, gdzie tą metodą wykonuje się zamocowania i zaczepy w statycznie obciążonych elementach konstrukcji na różnych podłożach. Mogą być również stosowane do mocowania elementów stalowych konstrukcji słupowych do podłoża, barier ochronnych, postumentów maszyn i urządzeń, szyn, itd. 

Kotwy chemiczne znajdują zastosowanie szczególnie, gdzie nie powinno dochodzić do przenikania wilgoci i wody do otworu, na przykład w miejscach zamontowanych barierek na tarasie. Mocowanie chemiczne iniekcyjne są polecane do naprawy miejsc, w których zostały wyrwane kotwy mechaniczne.Zalety Kotew Chemicznych

  • Brak naprężeń - w trakcie mocowania nie powstają naprężenia w podłożu
  • Szczelność mocowania - ważna zaleta szczególnie przy mocowaniach na zewnątrz
  • Wysoka nośność - zamocowanie ma dużą nośność równą nośno5ści samego podłoża


Podstawowe Elementy Zestawu Kotwienia Chemicznego

Kotwy chemiczne składają się z żywicy i utwardzacza zapakowanych Tubę lub ładunek foliowy. Do wykonania zamocowania potrzebny jest pistolet (wyciskacz). Pojemniki o pojemności 300 ml można wyciskać za pomocą pistoletu od silikonu. W ofercie kotew są dozowniki dostosowane do wielkości ich opakowań np. większych 400 ml. Do pojemnika żywicy dołączona jest dysza mieszającą oba składniki nakładaną na otwór tuby podczas ich aplikacji. Do osadzania szpilek gwintowanych w materiałach z pustkami niezbędna jest tuleja siatkowa z tworzywa sztucznego lub metalu. Dzięki niej żywica nie wycieknie w szczeliny materiału murowego, ale odpowiednio rozleje się w otworze i zakotwi pręt.

Dodatkowo do nabycia są tuleje z gwintem wewnętrznym, Taka tuleja po zakotwieniu w materiale lub w tulei siatkowej pozwala na wkręcanie i wykręcanie śrub i szpilek z gwintem metrycznym.Zasady Kotwienia

Kotwy chemiczne są bardzo łatwe do aplikacji. Należy jednak dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Otwór musi być dokładnie wyczyszczony. W przypadku pozostawienia pyłu lub zwiercin nośność połączenia zostanie osłabiona. Po otwarciu nowego opakowania właściwe kotwienie przeprowadza się dopiero wtedy, gdy uzyskujemy jednolity kolor kleju. Początkowa, jeszcze nie w pełni zmieszana żywica nie może zostać wprowadzona do otworu mocowaniaKotwa chemiczna to zestaw elementu mocowanego (pręt/ szpilka gwintowana) oraz żywica chemiczna. Procesy chemicznego kotwienia zachodzą na skutek zmieszania się dwóch składników (żywicy i utwardzacza).W stosunku do kotew mechanicznych są to nie tylko większe odporności na wyrywanie i ściskanie, ale również także podwyższona odporność na drgania i wibracje podłoża

Profil firmy PRIEN na facebooku